Palliatieve zorg voor terminaal zieken

Palliatieve zorg wordt gegeven aan patiënten voor wie geen enkele vorm van genezing meer mogelijk is. Ziektes en aandoeningen zoals kanker, CPOD, hartfalen en sommige vormen van dementie worden beschouwd als ziektes waarvoor vaak palliatieve zorg wordt gegeven.

Het is echter wel mogelijk voor mensen die aan deze aandoeningen lijden om nog weken, maanden of zelfs jaren te leven. Het belangrijkste doel van palliatieve verzorging is echter om de resterende periode zo kwalitatief mogelijk te maken en waar nodig draaglijker. Aandacht voor zowel de sociale, psychische, lichamelijke en spirituele facetten van de persoon in kwestie staat hierbij centraal. Daarbij komt natuurlijk ook ondersteuning van familieleden.

De verschillende aspecten van palliatieve verzorging

Nu duidelijk is wat palliatieve verzorging inhoudt is meer informatie over de verschillende aspecten belangrijk. Belangrijk bij palliatieve verzorging:

– de levenskwaliteit van de patiënt onderhouden op zo veel mogelijk vlakken

– omgaan met symptomen, syptoommanagement

– samen afspraken maken en besluiten nemen

– de ideeën, beslissingen en wensen van de patiënt respecteren (de autonomie van de patiënt onderhouden)

– de aanwezigheid van verschillende zorgverleners voor een multidimensionale aanpak

– zorg die gericht is op naasten, waarbij deze ondersteund worden tijdend het nogal ingrijpende proces van loslaten

– op voorhand proberen te bedenken wat de verwachte symptomen en problemen zouden kunnen zijn en waar mogelijk anticiperen

Het verschil tussen palliatieve en terminale zorg

Als men het heeft over ouderenzorg dan is er meestal sprake van palliatieve verzorging. Hierbij wordt echter ook vaak gedacht aan terminale zorg en er is wel degelijk een gelijkenis: beide vormen worden gegeven aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zullen overlijden ten gevolge van hun aandoening.

Het verschil tussen palliatieve en terminale zorg zit echter in het feit dat deze eerste jarenlang kan duren. Terminale zorg wordt pas toegepast tijdens de laatste levensfase van de persoon in kwestie (bijvoorbeeld de laatste 3 maanden). Palliatieve verzorging heeft als doel de kwaliteit van het leven van de patiënt die terminaal is te verbeteren gedurende een langere periode. Palliatieve verzorging verzekert een betere kwaliteit van leven, terwijl terminale zorg een betere kwaliteit van sterven in de hand wil werken.

Elke patiënt is anders

Natuurlijk kan er geen universele benadering gebruikt worden voor patiënten die nood hebben aan palliatieve zorg. Elke patiënt die terminaal is heeft andere noden en dat is precies waar palliatieve verzorging voor bedoeld is: de laatst levensfase van de patiënt zo aangenaam mogelijk maken.

 

Op EBHO.Blog123.nl kan men regelmatig berichten lezen over EHBO.