Dag en nacht zorg verlenen

Nederland vergrijst en daarmee wordt de vraag naar zorg groter. De huisartsenpost, maar ook de spoedeisende hulp moeten meer patiënten helpen als de nood aan de man is. Deze vorm van acute zorg is vaak van kortdurende aard, maar zorgt voor een nasleep aan ziekenhuisafspraken, behandelingen en andere vormen van zorg. Dit kan zelfs betekenen dat er 24 uur per dag zorg verleend moet worden.

Langer thuis blijven wonen

De overheid stelt dat ouderen die zelfstandig kunnen blijven wonen, dat ook moeten doen. Zo blijven ouderen langer zelfstandig in een omgeving die ze hun thuis noemen. Vaak zorgt dit voor een betere kwaliteit van leven. Mocht het echt nodig zijn, dan kan er gekeken worden naar andere opties zoals intensievere zorgverlening aan huis of een opname in een zorginstelling. De regering trekt 340 miljoen euro uit om thuis wonen te stimuleren. De thuiszorg en de huisarts krijgen dus een belangrijkere rol. Het aantal verpleeghuizen neemt langzaam af.

Beter samenwerken

De regering bedacht meerdere maatregelen om ervoor te zorgen dat ouderen goed verzorgd worden. Zo ligt de nadruk op de versterking van zorgnetwerken zodat er één team klaarstaat voor één oudere. Daarnaast kan het zo zijn dat ouderen na een ziekenhuisopname (voor bijvoorbeeld een heupoperatie na een val) een tijdelijk verblijf nodig heeft om te herstellen. Acute 24 uurs zorg is dan simpelweg nodig, omdat de oudere niet het sociale netwerk heeft om thuis te herstellen. De regering vindt dat het vinden van een tijdelijke verzorgingsplek makkelijker moet zijn. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er 31 regionale coördinatiepunten opgezet.

Een beroep op mantelzorg

De zorg die verleend wordt is niet genoeg om de oudere fijn thuis te laten wonen. Er wordt dus wel degelijk zorg verleend aan de thuiswonende ouder, maar ook directe familie en vrienden dragen hun steentje bij. De ondersteuning van mantelzorgers is belangrijk, de overheid springt hier ook op in. Dit is essentieel. Zo’n twee miljoen personen, dit staat in percentage gelijk aan 13,9 procent, in Nederland verlenen mantelzorg, blijkt uit onderzoek van het CBS. Deze twee miljoen mantelzorgers zijn 16 jaar of ouder. Het SCP gebruikt een ruimere definitie van de term mantelzorg en komt daarom op een hoger percentage. Volgens het SCP is 33 procent van de Nederlanders vanaf 16 jaar oud mantelzorgers. Het aantal mantelzorgers zou volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau dus bijna drie keer zoveel zijn.

Op EBHO.Blog123.nl kan men regelmatig berichten lezen over EHBO.