Informatie over EHBO

EHBO


Archive for the ‘Ouderen zorg’


Palliatieve zorg voor terminaal zieken Reacties uitgeschakeld voor Palliatieve zorg voor terminaal zieken

Posted on juli 25, 2017 by admin

Palliatieve zorg wordt gegeven aan patiënten voor wie geen enkele vorm van genezing meer mogelijk is. Ziektes en aandoeningen zoals kanker, CPOD, hartfalen en sommige vormen van dementie worden beschouwd als ziektes waarvoor vaak palliatieve zorg wordt gegeven.

Het is echter wel mogelijk voor mensen die aan deze aandoeningen lijden om nog weken, maanden of zelfs jaren te leven. Het belangrijkste doel van palliatieve verzorging is echter om de resterende periode zo kwalitatief mogelijk te maken en waar nodig draaglijker. Aandacht voor zowel de sociale, psychische, lichamelijke en spirituele facetten van de persoon in kwestie staat hierbij centraal. Daarbij komt natuurlijk ook ondersteuning van familieleden.

De verschillende aspecten van palliatieve verzorging

Nu duidelijk is wat palliatieve verzorging inhoudt is meer informatie over de verschillende aspecten belangrijk. Belangrijk bij palliatieve verzorging:

– de levenskwaliteit van de patiënt onderhouden op zo veel mogelijk vlakken

– omgaan met symptomen, syptoommanagement

– samen afspraken maken en besluiten nemen

– de ideeën, beslissingen en wensen van de patiënt respecteren (de autonomie van de patiënt onderhouden)

– de aanwezigheid van verschillende zorgverleners voor een multidimensionale aanpak

– zorg die gericht is op naasten, waarbij deze ondersteund worden tijdend het nogal ingrijpende proces van loslaten

– op voorhand proberen te bedenken wat de verwachte symptomen en problemen zouden kunnen zijn en waar mogelijk anticiperen

Het verschil tussen palliatieve en terminale zorg

Als men het heeft over ouderenzorg dan is er meestal sprake van palliatieve verzorging. Hierbij wordt echter ook vaak gedacht aan terminale zorg en er is wel degelijk een gelijkenis: beide vormen worden gegeven aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en zullen overlijden ten gevolge van hun aandoening.

Het verschil tussen palliatieve en terminale zorg zit echter in het feit dat deze eerste jarenlang kan duren. Terminale zorg wordt pas toegepast tijdens de laatste levensfase van de persoon in kwestie (bijvoorbeeld de laatste 3 maanden). Palliatieve verzorging heeft als doel de kwaliteit van het leven van de patiënt die terminaal is te verbeteren gedurende een langere periode. Palliatieve verzorging verzekert een betere kwaliteit van leven, terwijl terminale zorg een betere kwaliteit van sterven in de hand wil werken.

Elke patiënt is anders

Natuurlijk kan er geen universele benadering gebruikt worden voor patiënten die nood hebben aan palliatieve zorg. Elke patiënt die terminaal is heeft andere noden en dat is precies waar palliatieve verzorging voor bedoeld is: de laatst levensfase van de patiënt zo aangenaam mogelijk maken.

 

EHBO in een verzorgingshuis Reacties uitgeschakeld voor EHBO in een verzorgingshuis

Posted on december 06, 2013 by admin

In een verzorgingstehuis zit een ongeval in een klein hoekje. Soms zijn bewoners in de war en kunnen bijvoorbeeld uit protest iets omgooien. Ook zijn ouderen natuurlijk gevoeliger voor een ongeluk en zijn de gevolgen dan ook vaak erger. Daarnaast kan het zijn dat ze eerder hartproblemen hebben. Al deze onderdelen zorgen ervoor dat een verzorgingstehuis bijna niet zonder gediplomeerde EHBO medewerkers kan.

Vaardigheden verpleegsters

De beginselen van EHBO zijn vaak redelijk eenvoudig aan te leren. Toch kan het levens redden en zeker bij een kwetsbare groep als ouderen, is het zeer handig wanneer hier mensen zijn die weten hoe ze in eerste instantie moeten handelen. Bij zorginstelling Zuidzorg wordt van medewerkers verwacht dat dit er allemaal redelijk inzit. In de opleidingen voor verpleegster zitten deze vaardigheden natuurlijk bij in begrepen.

Mantelverzorgers

Door de trend die wordt ingezet vanuit de overheid zijn er echter steeds meer mantelverzorgers. Dit wordt gedaan door de naaste of andere vrijwilligers die oudere helpen met de dagelijkse handelingen of bijvoorbeeld schoonmaken. Natuurlijk zou het vervelend zijn als je bij een oudere aan het werk bent, en er gebeurt iets zoals een valpartij. Dan is het natuurlijk vanzelfsprekend hulp te bellen maar wanneer je zelf eerste hulp kan bieden, kan ook dit levens redden.↑ Top